Dorpsraad

De Dorpsraad Baarland houdt zich bezig met het behartigen van -, en opkomen voor de belangen van Baarland bij de diverse overheidsinstellingen, zeker als het gaat over ruimtelijke ordening en planologische ideeën, is ook een dankbare gesprekspartner van de Gemeente Borsele en vormt feitelijk een schakel tussen het gemeentebestuur en alle inwoners van Baarland. De dorpsraad heeft een ANBI status ( RSIN 8131.50.371 )
Door de dorpsraad worden alleen zaken van algemeen belang behandeld. Particuliere problemen en/of anonieme brieven worden niet in behandeling genomen.

Het bestuur bestaat uit enthousiaste vrijwilligers die geheel pro Deo haar werkzaamheden verricht.

Vragen aan de dorpsraad? Mail naar: dorpsraadbaarland@gmail.com

Het dagelijks bestuur:
    1. Dhr. E.C. (Ed) Verdam, voorzitter
Bakendorpseweg 9,
4435 NH Baarland    06-28897842
ae0808@telfort.nl

2. Mevr. F.W. (Ria) van Laeré, secretaris
Slotstraat 44,
4435 AP Baarland      tel. 678453 of 06-26210152
dorpsraadbaarland@gmail.com       (riavanlaere@gmail.com)   

    3. Dhr. J. (Jos) Bosman, penningmeester
Kolewiegehoek 13,
4435 AT Baarland      tel. 639776, 06-30306458
jotabeta@zeelandnet.nl

    4. Dhr. J.E. (Jan) de Witte
Nieuweweg 36,
4435 AE Baarland       tel. 639675
jedewteb@zeelandnet.nl

    5. Dhr. J.J.A. (Johan) Hoogvliet, webmaster www.baarland.com
Burg. Vogelaarstraat 14,
4435 AS Baarland      tel. 639661
johanhoogvliet@gmail.com      

    6. Mevr. C.H.M. (Tineke) van de Water
Oude Polderdijk 2,
4435 RG Baarland     tel. 639209
    
De bijeenkomsten:

De dorpsraad komt 5 á 6 keer per jaar bijeen om allerlei zaken te bespreken. De vergaderingen vinden niet plaats volgens een vast schema, maar worden gehouden als daartoe aanleiding is, of wanneer er voldoende punten zijn om over te spreken. De voorzitter draagt zorg voor de uitnodigingen aan de overige bestuursleden. Deze vergaderingen zijn overigens openbaar en voor een ieder toegankelijk.

De vaste vergaderlocatie:
De vergaderingen van de dorpsraad worden altijd gehouden in het dorpshuis “The Cameronian" te Baarland.

Informatie:
Per kwartaal verstrekt de dorpsraad allerlei informatie aan de bewoners van Baarland door middel van een kwartaalbrief, welke huis aan huis wordt verspreid.

Financieel verslag dorpsraad Baarland 2018
Rekening courant op 1 januari 201821,70
Bedrijfsspaarrekening op 1 januari 20182000,00
Totaal op 1 januari 20182021,70
Rekening courant op 31 december 201838,20
Bedrijfsspaarrekening op 31 december 20181800,00
Totaal op 31 december 20181838,20
Inkomsten in 2018
Gemeentelijke subsidie1018,23
Rente over 20170,58
Totaal1018,81
Uitgaven in 2018
Administratiekosten120,33
Vergaderkosten en kosten inloopavonden647,32
Zaalhuur18,40
Drukwerk11,12
AED288,09
Website Baarland.com32,24
Representatiekosten84,81
Totaal1202,31

| Realisatie: iWareCMS |

Omhoog ↑