Dorpsraad

De Dorpsraad Baarland houdt zich bezig met het behartigen van -, en opkomen voor de belangen van Baarland bij de diverse overheidsinstellingen, zeker als het gaat over ruimtelijke ordening en planologische ideeën, is ook een dankbare gesprekspartner van de Gemeente Borsele en vormt feitelijk een schakel tussen het gemeentebestuur en alle inwoners van Baarland. De dorpsraad heeft een ANBI status ( RSIN 8131.50.371 )
Door de dorpsraad worden alleen zaken van algemeen belang behandeld. Particuliere problemen en/of anonieme brieven worden niet in behandeling genomen.

Het bestuur bestaat uit enthousiaste vrijwilligers die geheel pro Deo haar werkzaamheden verricht.

Vragen aan de dorpsraad? Mail naar: dorpsraadbaarland@gmail.com

Het dagelijks bestuur:
    1. Dhr. E.C. (Ed) Verdam, voorzitter
       Bakendorpseweg 9,
       4435 NH Baarland    06-28897842
       ae0808@telfort.nl   

    2. Dhr. J. (Jos) Bosman, penningmeester
        Kolewiegehoek 13,
       4435 AT Baarland      tel. 639776, 06-30306458
       jotabeta@zeelandnet.nl

    3. Dhr. J.E. (Jan) de Witte
        Nieuweweg 36,
        4435 AE Baarland       tel. 639675
        jedewteb@zeelandnet.nl

    4 Mevr. Sanne Heins
        Slotstraat 36
        06-25163131
       sanne.heins@gmail.com

    5. Mevr. Karin Segers
        Nieuweweg 31B
        06-53101848
        kjjsegers@gmail.com
De bijeenkomsten:

De dorpsraad komt 5 á 6 keer per jaar bijeen om allerlei zaken te bespreken. De vergaderingen vinden niet plaats volgens een vast schema, maar worden gehouden als daartoe aanleiding is, of wanneer er voldoende punten zijn om over te spreken. De voorzitter draagt zorg voor de uitnodigingen aan de overige bestuursleden. Deze vergaderingen zijn overigens openbaar en voor een ieder toegankelijk.

De vaste vergaderlocatie:
De vergaderingen van de dorpsraad worden altijd gehouden in het dorpshuis “The Cameronian" te Baarland.

Informatie:
Per kwartaal verstrekt de dorpsraad allerlei informatie aan de bewoners van Baarland door middel van een kwartaalbrief, welke huis aan huis wordt verspreid.

Financieel verslag dorpsraad Baarland 2018
Rekening courant op 1 januari 2018 21,70
Bedrijfsspaarrekening op 1 januari 2018 2000,00
Totaal op 1 januari 2018 2021,70
Rekening courant op 31 december 2018 38,20
Bedrijfsspaarrekening op 31 december 2018 1800,00
Totaal op 31 december 2018 1838,20
Inkomsten in 2018
Gemeentelijke subsidie 1018,23
Rente over 2017 0,58
Totaal 1018,81
Uitgaven in 2018
Administratiekosten 120,33
Vergaderkosten en kosten inloopavonden 647,32
Zaalhuur 18,40
Drukwerk 11,12
AED 288,09
Website Baarland.com 32,24
Representatiekosten 84,81
Totaal 1202,31

| Realisatie: iWareCMS |

Omhoog ↑