Maartenskerk

Maartenskerk in beheer van Stichting Oude Zeeuwse Kerken 

Het monumentale kerkgebouw in het oude deel van Baarland  wordt beheerd door de Stichting Maartenskerk Baarland. Voorheen was het gebouw in eigendom van de Nederlands Hervormde Gemeente van Baarland.  De kerk was in de jaren tachtig van de vorige eeuw in een dermate slechte staat van onderhoud dat het toenmalige kerkbestuur heeft besloten om het gebouw in eigendom  over te dragen aan de Stichting Oude Zeeuwse Kerken, vooral vanwege de expertise in het aanboren van subsidies voor grote onderhoudsprojecten van rijksmonumenten.  Voor de lokale gemeenschap zouden de kosten niet meer op te brengen zijn.

Nog in diezelfde jaren tachtig is een grootscheepse restauratie uitgevoerd, o.a. het hele dak is vernieuwd daar het gebinte was aangetast door de boktor.

De toenmalige Hervormde Gemeente, (tegenwoordig opgegaan in Protestante Kerken van Nederland PKN) huurt samen met buurgemeente ’s-Gravenpolder de kerk terug van de Stichting Maartenskerk Baarland voor de zondagsdiensten. 

De naam Maartenskerk gaat terug naar de stichting in de middeleeuwen, de toenmalige parochie Baarland werd gesticht vanuit het klooster te Middelburg, dat weer direct onder het bisdom Utrecht viel, dat Sint Maarten als beschermheilige had. Vandaar dat er meerdere Maartenskerken in de omgeving zijn.

Er gaat veel geld zitten in het onderhoud van een oud gebouw. De Maartenskerk is een rijksmonument en in de goede oude tijd nam Monumentenzorg een groot deel van de kosten voor z’n rekening.  Dit is echter veranderd; bij elke verbouwing  of grote onderhoudsbeurt kan men subsidie krijgen, echter alleen als men zelf een behoorlijk deel kan inbrengen. Kort en goed komt het hier op neer:  Veel eigen geld >>> redelijk veel subsidie >>> het project kan uitgevoerd worden.  Geen eigen geld >>> geen subsidie >>>  het gebouw gaat langzaam maar zeker achteruit. 

Vanuit deze wetenschap probeert de Stichting Maartenskerk Baarland door diverse activiteiten geld te ‘verdienen’. Onze eerste zorg is immers het gebouw in een goede staat te houden. Echter de tweede reden is dat we graag willen dat ondanks het teruglopend kerkbezoek de Maartenskerk een deel van de Baarlandse gemeenschap blijft met respect voor de kerkelijke functie. 

Om deze redenen organiseren wij jaarlijks een rommelmarkt en een kerstmarkt.  In de maanden mei/ juni zijn er in samenwerking met Slot Baarland  open tuin/ kerk dagen  met op de laatste zondag het “Eindarrangement” >>> een persoonlijke rondleiding door de tuin, een klassiek concert van hoog niveau en een lunch/ diner van grote klasse in restaurant  ‘de Kleine Toren’.

In de wintermaanden organiseren we klassieke concerten. Vanwege de akoestiek  van de kerk klinken die altijd bijzonder mooi. Onze vaste organist  verzorgt dan altijd zijn deel op het bijzondere Moreauw – orgel.

Het gebouw is te huur voor bruiloften en uitvaartdiensten.  Overige bijeenkomsten in overleg. 

Onlangs gerealiseerde projecten zijn de restauratie van het tussenschot (Houten schot tussen schip en koor), het orgel. en een toiletgroep die ook van buiten ( voor dorpsactiviteiten en toeristen) te betreden is.

Bij al deze activiteiten wordt de Stichting Maartenskerk Baarland bijgestaan door vele vrijwilligers. Zonder hun hulp zou er weinig van de grond komen. Ook de vele musici spelen voor niets of voor een symbolische vergoeding;  dank zij al deze hulp blijft de Maartenskerk een levend gebouw.

| Realisatie: iWareCMS |

Omhoog ↑